29 februari 2016

Februarivy i Sundsvall

Vy från Sundsvallsbron. Den 28 februari 2016. Foto: Anders Thorsell.

11 februari 2016

Sundsvall sunset

2016-02-11. Sundsvall sunset. Foto: Anders Thorsell.