11 mars 2024

Köpmangatan i Sundsvall

Köpmangatan i Sundsvall hette en gång Staketgatan. Den gatan var Sundsvalls stadsgräns mot söder. Innan Sundsvallsbranden 1988 var det tänkt att staden skulle växa söderut och man anlitade arkitekt: P G Sundius att uppföra förslag till ny och utvidgad stadsplan. Staketgatan skulle bli centrum av Sundsvall och då måste det bli annat namn. En gata i centrum skulle ju givetvis ockuperas av affärsmän och då passade ju namnet Köpmangatan bättre. Men utvecklingen blev att centrum i stället kretsar kring Storgatan. Läs mer på webbplatsen för Sundsvalls Gille. Foto: Anders Thorsell.