23 september 2018

Vängåvans park och fontän

Vängåvans park och fontän i centrala Sundsvall.

9 september 2018

Brobyggen i Sundsvall

Storbron i Sundsvall har blivit gammal, fått dålig bärighet och måste därför rivas. Medan bygget pågår leds trafiken via en temporär bro i Badhusparken. En bro som nu byggs. Dagens Storbro över Selångersån invigdes 1936. Läs mer om projektet på: www.sundsvallvaxer.se/storbron. Foto: Anders Thorsell.

1 september 2018

Vättabergets topp

Vättaberget i Medelpad, augusti 2018.