11 mars 2024

Köpmangatan i Sundsvall

Köpmangatan i Sundsvall hette en gång Staketgatan. Den gatan var Sundsvalls stadsgräns mot söder. Innan Sundsvallsbranden 1988 var det tänkt att staden skulle växa söderut och man anlitade arkitekt: P G Sundius att uppföra förslag till ny och utvidgad stadsplan. Staketgatan skulle bli centrum av Sundsvall och då måste det bli annat namn. En gata i centrum skulle ju givetvis ockuperas av affärsmän och då passade ju namnet Köpmangatan bättre. Men utvecklingen blev att centrum i stället kretsar kring Storgatan. Läs mer på webbplatsen för Sundsvalls Gille. Foto: Anders Thorsell.4 februari 2024

Sundsvall 400 år

Under 2024 fyller Sundsvall 400 år som stad och det blir ett jubileumsfirande som sträcker sig under hela året. Stan kommer att peppras av evenemang under året.

Sundsvall 400 år

Nedan hittar du även länkar till sidor relaterade till Sundsvall 400 år.