1 juli 2012

Sidsjön


Sidsjön är en insjö i Sundsvall. Vid norra delen av sjön ligger bostadsområdet Sidsjö. Vid sydöstra delen finns Sidsjöbacken. På västra sidan, i Tegelbruksgatans förlängning, finns Abborrviken, en badplats med naturlig sandbotten. I sjön bedrivs gratis fiske i Sundsvalls kommuns regi. Sundsvalls sportfiskeklubb brukar genomföra årliga arrangemang. Till Sidsjön går skidspår, och runt sjön finns ett upplyst elljusspår. /Wikipedia. Foto: Anders Thorsell