24 november 2012

Kväll i staden


Novemberkväll i Sundsvall. Foto: Anders Thorsell.