12 april 2013

Sen kväll i Stenstan


Sen kväll i Stenstan. Den 11 april 2013. Foto: Anders Thorsell.