27 maj 2013

I parken


Vängåvans fontän och park. Den 25 maj 2013.