4 juni 2013

Västanåfallet


Genom det vackra Västanåfallet mellan Sundsvall och Härnösand kastar sig Eksjöåns vatten utför Mjällå-dalgångens branta sluttningar.