6 augusti 2013

Ågläntans café


Ågläntan i augusti 2013.