16 juni 2014

Sundsvallsbron, juni 2014


Sundsvallsbron blir Sveriges längsta motorvägbro med sina 2109 meter. Brobygget är i dagsläget det största pågående brobygget i Europa.