26 september 2014

Söråkers strandpromenad


Rekreationsområdet med gång- och cykelväg längs stranden i Söråker färdigställdes 2012. Området kom till efter att det städats upp från skrot samt gallrats.