2 oktober 2014

Selångersån på kvällen


Selångersån avvattnar en rad mindre sjöar i Sättna, Indals och Selångers församlingar. Selångersån mynnar i Sundsvallsbukten (Bottenhavet) efter att ha passerat genom centrala Sundsvall. Ån är mer känd som Sättnaån väster om sammanflödet med Kvarsättsbäcken väster om Selångersåns utlopp i havet. Som källsjö räknas Sulsjön.