16 augusti 2015

Petersvik, Sundsvall


Kaptensudden, Petersvik. Petersvik är ett område med välbevarade sekelskifteshus av betydande kulturhistoriska värden.