12 oktober 2015

Inre hamnen

Inre hamnen i Sundsvall den 12 oktober 2015.