2 november 2015

Mer trafikfoto

Mer trafikfoto från Sundsvallsbron. Fpto: Anders Thorsell.