16 oktober 2016

Sundsvall, hösten 2016

Vy från norra berget i Sundsvall, oktober 2016.