10 september 2017

Nordea flyttar till Helsingfors

Nordea flyttar till Helsingfors. Men det var i Sundsvall det började en gång: Sundsvalls Enskilda Bank, stiftad 1864. Det stora bankpalatset stod klart 1886. Hundra år senare bildades Nordbanken genom samgåendet med Uplandsbanken och sedan dess har mycket vatten runnit under broarna, inte minst uppköpet och införlivandet i statliga PK-banken 1990, som övertog varumärket. Text av Nils Johan Tjärnlund.