4 maj 2019

Havstoviken, Alnö

Havstoviken, Alnö, våren 2019.