6 augusti 2020

Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka

Efter den förödande branden 1888 utlystes en arkitekttävling för en ny kyrka. Vinnare blev det förslag som utarbetats av arkitekt Gustaf Hermansson. Före dagens kyrka har det tidigare funnits tre kyrkor. Den första var en träkyrka, som byggdes i senare delen av 1620-talet. Den låg vid Selångersån vid åkroken, där Mittuniversitetet ligger idag.
Läs mer om Gustav Adolfs kyrka