31 mars 2011

Mösspåtagning

Mösspåtagning för de blivande studenterna i Sundsvall. Bilden tog jag på torget i Sundsvall den 16 maj 2007. Mösspåtagning kan lite byråkratiskt annars bekrivas så här: Akademisk-studentikos ceremoni vid vissa svenska universitet förknippad med vårens ankomst och vars synliga uttryck är det gemensamma anläggandet av studentmössa.