1 april 2011

Wedding shoot

Är det detta som kallas wedding shoot? Norrporten Arena, Sundsvall den 5 juni 2010. Foto: Anders Thorsell.