30 april 2011

Vängåvan

Spontan eldshow i parken Vängåvan i Sundsvall. Foto: Anders Thorsell.