5 april 2011

Vängåvan och Hirschska huset i Sundsvall

Fontänen i parken Vängåvan mitt i Sundsvall utformades av stadens dotter Sofia Gisberg. Hennes modell godkändes av stadsfullmäktige den 14 juni 1884 och den 25 augusti 1886 stod den klar, samma dag som Hedbergska skolan. Fontänen hade kommit till stånd tack vare A P Hedbergs donationer. Offentliga konstverk var vid den tiden sällsynt i svenska landsortsstäder och ansågs mycket exklusivt. Fontänen i Vängåvan blev Sundsvalls svar på Molins fontän i Kungsträdgården i Stockholm. I bakgrunden kan du se Hirschka huset. Foto: Anders Thorsell.