13 juni 2011

Gustav Adolfs kyrka och Selångersån

Gustav Adolfs kyrka är en kyrkobyggnad i nygotisk stil i Sundsvalls Gustav Adolfs församling i Härnösands stift. Kyrkan var tidigare uppkallad efter Lovisa Ulrika, men namnändrades 1955.

Kyrkan byggdes 1894 och en ombyggnad gjordes 1952. Arkitekt var Gustaf Hermansson (1864-1931) och byggherre var Per Johan Petterson, Skövde. Foto: Anders Thorsell.