12 juni 2011

Vängåvan

En juste kvällsbild på fontänen i parken Vängåvan i centrala Sundsvall. Foto: Anders Thorsell.