2 september 2011

Kvarteret Lyckan - del 4

Den 16 november 2006 stod ett nytt hus på platsen på Storgatan i Sundsvall. Det förra huset förstördes i en brand den 16 mars 2005. Bilden togs under invigningen den 16 november. Foto: Anders Thorsell.