3 oktober 2011

Jonglören

Jonglör på Stora torget i Sundsvall. Den 1 oktober 2011. Foto: Anders Thorsell.