29 april 2012

Hamnen i Sundsvall

Hamnen i Sundsvall sedd österifrån. Foto: Anders Thorsell.