23 april 2012

Norrmalm

En bild från Norrmalm i Sundsvall. Foto: Anders Thorsell. Norrmalm är en stadsdel norr om Sundsvalls centrum. Den gränsar i söder till Selångersån (som utgör gräns motStenstaden och Västermalm), i öster till Haga och Heffnersområdet vid hamnen, i norr till Norra Stadsberget och i väster till Västhagen och Folkets park. Stadsdelen är relativt liten och långsmal; det är endast ett par kvarter mellan Selångerån och Norra Stadsberget.