7 maj 2012

Moln och kyrka

GA-kyrkan i Sundsvall plåtad av Anders Thorsell.