13 maj 2012

Sundsvall - När alla gått hem

När alla gått hem kan det se ut så här i Sundsvall... Foto: Anders Thorsell.