10 februari 2014

Hirschska huset


Hirschska huset är en byggnad uppförd i två etapper i kvarteret Nyttan i Stenstaden i Sundsvall. Byggnaden uppfördes åren 1890–91 efter den förödande Sundsvallsbranden 1888 med grosshandlare Isaak Hirsch som byggherre och med Johan Laurentz och Hjalmar Kumlien som arkitekter. Hirsch byggde huset på spekulation och bodde aldrig själv i Sundsvall.