4 februari 2014

Sundsvallsbron - Sveriges längsta motorvägbro


Den 4 februari skedde den viktiga milstolpen i E4-projektet. Då lyftes den sista brosektionen på plats i Sundsvall! Sundsvallsbron blir Sveriges längsta motorvägbro med sina 2109 meter. Brobygget är i dagsläget det största pågående brobygget i Europa.