19 april 2014

Haga i Sundsvall


Haga är en stadsdel i Sundsvall som ligger nordost om stadskärnan. Stadsdelen har mestadels villa‑ och parhusbebyggelse. Den är attraktiv, och bostadspriserna är därför bland de högsta i Sundsvall.