18 april 2014

Sundsvallsbron - april 2014


Snart reses två 100 meter långa och 35 meter breda tält på stålbron inför kommande beläggningsarbete. På land pågår formsättning, armering och gjutning för brons landfästen. Bygget av gång- och cykelbron i Skönsberg fortsätter. Sundsvallsbron blir Sveriges längsta motorvägbro med sina 2109 meter. Brobygget är i dagsläget det största pågående brobygget i Europa.