10 mars 2014

Sundsvallsbron - mars 2014


Sundsvallsbron blir med sina 2109 meter Sveriges längsta motorvägsbro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar