17 mars 2014

Röklandsgården


Röklandsgården på Norra berget är en timrad parstuga med sidokammare från Röklands by i Alnö socken. Enligt muntlig tradition är byggnaden en av få som skonades undan ryssarnas härjningar i maj 1721.