11 mars 2014

Sundsvallsviken


Sundsvalls stad och Sundsvallsviken. Den 10 mars 2014.