9 mars 2012

Bro över E4 Sundsvall

En annorlunda bild av en gångbro över E4 i Sundsvall. Foto: Anders Thorsell.