24 mars 2012

Selångersån

En juste kvällsbild från Sundsvall, tagen den 24 mars 2012. Foto: Anders Thorsell.