15 mars 2012

Welcome to Timrå

Timrås Östrandsfabrik och dess rökpelare siktad från E4 Sundsvall :-) Foto: Anders Thorsell.