27 juli 2013

Gullgårdsstugan


Gullgårdsstugan på norra berget i Sundsvall är från Gullgårds by i Torps socken och uppfördes ursprungligen 1844. Den har en sexdelad rumsplan där salen, motsvarigheten till den gamla helgdagsstugan, är placerad i husets mitt. Dessa herrgårdsliknande byggnader blev vanliga på de välmående bondgårdarna under 1800-talets mitt och var ofta försedda med en stor glasveranda. Gottar Vestin var den siste som bodde i huset. Den skänktes till Norra Stadsberget av Tage och Sigrid Bergqvist i Gullgård. Byggnaden flyttades hit 1984 och invigdes efter återuppförandet 1991. En omfattande renovering utfördes våren 2002.