28 juli 2013

Sundsvallsbron


Sundsvallsbron, Dubbelkrum eller bron över Sundsvallsfjärden är en högbro under uppförande i Sundsvall som kommer att vara en del av en ny E4-sträckning som genomförs inom Projekt E4-Sundsvall. Bron kommer att bli 2109 meter lång (1420 meter mellan brons landfästen, vilket kommer att göra den till Sveriges fjärde längsta bro, eller näst längsta renodlade vägbro. Brobygget är det största pågående brobygget i Europa i dagsläget. Se nyare bilder från Sundsvallsbron.