18 juli 2013

Trafikstockning


Gatufestnostalgi: Trafikstockning i Selångersån.