26 mars 2013

Granska Huset/ Holmströmska Huset


Dessa båda byggnader smälter nästan samman till ett hus. De har samma arkitekt, Gustaf Hermansson, som när han ritade husen var inspirerad av den nordeuropeiska renässansen. Planritningarna till Granska huset, det högra av dem, gjordes av ingenjören och byggmästaren C F Malm. Granska huset har en sockel av granit och en fasad av rött tegel med fönsteromfattningar och listverk i kalksten. Liksom på flera av Hermanssons andra byggnader finns del al fresco-målningar på fasaden. Bland annat finns målningar föreställande de fyra elementen; jord, luft, eld och vatten.