20 mars 2013

Kärt motiv


Hirschska huset är en byggnad uppförd i två etapper i kvarteret Nyttan i Stenstaden i Sundsvall.