25 mars 2013

Stenstansdagarna


Stenstansdagarna. Foto: Anders Thorsell.